Mặt bằng tổng thể tháp T3 T4 T5 The View Rivieraa Point quận 7 sàn City RiseMặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ tháp T5 The View quận 7Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ tháp T5 The View quận 7Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ tháp T5 The View quận 7Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ tháp T5 The View quận 7Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ tháp T5 The View quận 7

Bài viết liên quan