All Posts in Category

Recruitment

Tuyển dụng thực tập kinh doanh

THÔNG TIN CÔNG VIỆC Tên công việc: Thực tập sinh kinh doanh Số lượng: 10 Loại công việc: Thực tập Phòng ban: Phòng Kinh Doanh Báo cáo cho: Giám sát / Trưởng nhóm kinh doanh Địa điểm làm việc: A07.02 Tòa nhà Gateway Thảo Điền,…

Read more

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

THÔNG TIN CÔNG VIỆC Tên công việc: Nhân viên kinh doanh bất động sản. Loại công việc: Nhân viên Phòng ban: Phòng Kinh Doanh Báo cáo cho: Giám sát / Trưởng nhóm kinh doanh Địa điểm làm việc: A07.02 Tòa nhà Gateway Thảo Điền,…

Read more