Thực tế cho thấy, mặc dù giai đoạn 1 của Sân bay Long Thành đã hoàn thành và toàn bộ diện tích đất sẵn sàng để thi công, nhưng quá trình triển khai các dự án liên quan đang diễn ra với tốc độ chậm trễ.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành, một dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn, đang được triển khai với tổng mức đầu tư ước tính vượt qua con số 330.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 16 tỷ USD), được phân chia thành ba giai đoạn khác nhau. Khi hoàn thành, cảng này sẽ có tổng công suất thiết kế là 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

cap-nhat-tien-do-san-bay-long-thanhcap-nhat-tien-do-san-bay-long-thanhcap-nhat-tien-do-san-bay-long-thanhcap-nhat-tien-do-san-bay-long-thanhcap-nhat-tien-do-san-bay-long-thanhcap-nhat-tien-do-san-bay-long-thanhcap-nhat-tien-do-san-bay-long-thanhcap-nhat-tien-do-san-bay-long-thanh

Bài viết liên quan