Mặt bằng căn hộ Celesta Rise Nhà Bè

Mặt bằng tầng trệt dự án Celesta Rise Nhà Bè Keppel LandMặt bằng tầng Sky Garden dự án Celesta Rise Nhà Bè Keppel LandMặt bằng tầng Sky Garden 13-14 dự án Celesta Rise Nhà Bè Keppel LandMặt bằng tháp 4 dự án Celesta Rise Nhà Bè Keppel LandMặt bằng tháp 5 dự án Celesta Rise Nhà Bè Keppel Land

Bài viết liên quan