TPHCM đề xuất 23 dự án PPP, trong đó có 16 dự án tại TP Thủ Đức, bao gồm học viện bóng đá, đường đua, và trường bắn theo cơ chế đặc thù.

UBND TPHCM đã đề xuất danh mục 41 dự án đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, và văn hóa. Nhiều dự án lớn phục vụ thể dục, thể thao, và nghệ thuật đã được thêm vào danh mục này. Tờ trình về việc ban hành danh mục được UBND TPHCM gửi đến HĐND thành phố, nhằm thực hiện các cơ chế và chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

TPHCM muốn xây học viện bóng đá, đường đua, trường bắn theo cơ chế đặc thù
TPHCM muốn xây học viện bóng đá, đường đua, trường bắn theo cơ chế đặc thù

Để đảm bảo khả thi và tránh dàn trải, TPHCM đã tạo ra cơ sở chọn lọc dự án đầu tư theo phương thức PPP. Thành phố đã chọn 41 dự án dựa trên các tiêu chí, bao gồm 12 dự án trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, 6 dự án trong lĩnh vực y tế, và 23 dự án trong lĩnh vực thể thao-văn hóa.

Trong lĩnh vực thể thao – văn hóa, TPHCM đã đề xuất nhiều dự án quy mô lớn, bao gồm trung tâm biểu diễn nghệ thuật, nhà hát, và các công trình phục vụ thể thao. Dự án có vốn đầu tư cao nhất là sân vận động mới với đường chạy điền kinh 50.000 chỗ, tọa lạc tại TP Thủ Đức, diện tích hơn 11ha, và tổng vốn đầu tư là trên 7.000 tỷ đồng. Ngoài ra, có dự án khác đáng chú ý như học viện bóng đá mới và cụm 6 sân tập bóng đá ngoài trời, nằm ở TP Thủ Đức, với diện tích 3,88ha và tổng vốn đầu tư là 1.000 tỷ đồng.

UBND TPHCM đề xuất đầu tư xây dựng các dự án đường đua xe đạp địa hình, mô tô địa hình, đua xe Go-Kart, nhà đua xe đạp tích hợp đường đua mô tô, cùng cụm trường bắn súng và bắn cung. Trong tổng số 23 dự án đề xuất theo phương thức PPP, 16 dự án được đặt tại TP Thủ Đức.

Thông tin trong tờ trình chỉ mang tính chất sơ bộ, làm nền tảng cho việc mời gọi nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp trong quá trình lập, thẩm định báo cáo tiền khả thi và trình quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, ngoài các lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại Luật Đầu tư, TPHCM được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa.

Bài viết liên quan